4.10.18

Vážka - symbol hojnosti

Probudila jsem v sobě další novou tvořivost. 
Každý den se cítím velmi inspirovaná
vytvářet něco nového a to mě vzrušuje. 

Broušené korálky využívat do obrazů,
 je mé milované ruční umění, které se podobá tak trochu šperkům.

Miluji sedět u vody a pozorovat motýly a třpytivou krásu vážek.
Také ony prochází metamorfózou,
než vzlétnou. 

Vnímám stále hlubší spojení s přírodou
a s vyššími vibracemi.  

Jsem tak nadšená, protože 
mám před sebou spoustu nové práce!


Obraz je malován akrylovými francouzskými barvami
 na plátno na rámu o velikosti 20 x 20 cm
a zdoben jako šperk právě pro vás. 
Můžete jej zakoupit. Výměna energie 5.555.- Kč

3.10.18

Skarabeus Posvátný Brouk - Symbol obnovy a vzniku.

Miluji vytvářet krásu pro druhé. 
Miluji přírodu a její vyjádření v nekonečné nádheře mnoha forem. 
Nechť moje duše zachycuje stále krásu Stvoření 
S Láskou, Moudrostí a Silou!
plátno na rámu rozměr 20 x 20
acryl pebéo + broušené skleněné kamínky 
Výměna energie 5.555.- Kč

10.9.18

Zlato-bílá Andělská esence

Úroveň Andělů k nám přichází, abychom ji ztělesnili ve svém životě. 
Měla jsem vizi vytvářet speciální obrazy Světelných bytostí s křídly....
.... a tak tato esence vstoupila do mého bytí, 
abych pokračovala s uměleckými pracemi, které obsahují tuto vysokou vibraci. 

Andělská esence obsahuje jádro Stvoření a také tato esence je obsažena 
v naší primární povaze, protože jsme součástí Zdroje. 

Všechny obrazy ke mně přichází
prostřednictvím Ducha a všechny 
mají unikátní energetický podpis. 

Kdykoliv je vytvářím, jsou 
pomazány Duchem. 

Tento Anděl ztělesňuje zlato-bílé Světlo Vzestupného plamene.
Na obrazu jsou dvě spirály symbolizující podstatu nekonečna,
střed Anděla je tvořen "zlato-diamanatovým" srdcem, které je jádrem Božské přirozenosti.
Dva motýli symbolizují dvojplamen a svobodnou duši. 
Zlato-bílá esence je určena k ukotvení Andělské esence v životě
a hojnosti, která každému právem náleží. 

Kéž vám můj obraz přinese Božskou krásu 
a vibrace Lásky do vašich životů. 
Obraz je malován na plátno o velikosti 40x60 cm
 akrylovými barvami a zdoben broušenými kamínky a efekty flitrů, 
můžete jej zakoupit. 
Každý obraz je originál. 

OSOBNÍ OBRAZ

20.8.18

Krystalická Esence Elohim

Pravé a skutečné jádro naší Bytosti 
bylo a je vždy stejné - Božská čistota v nevině.
Takové poselství potřebujeme přinést 
do fyzického těla,
abychom dosáhli více ženské fáze Přechodu. 
Hledáme čistou Lásku k našemu Já, 
abychom mohli porodit pravé 
ztělesnění naší duše a
a proto udržujeme svůj posvátný prostor 
andělsky čistý, 
aby mohly nové Vzestupné energie vstoupit, abychom 
 mohli přijímat Božské dary Ducha Svatého. Plátno na rámu 80x60
akryl + broušené skleněné kamínky preciosa 
cena 13.333.- Kč 


22.7.18

VZKŘÍŠENÍ POSVÁTNÉ KRYSTALICKÉ ZAHRADY

Ženský princip vrací vyšší Nebeskou Moudrost do našich těl, 
hluboko do vyjádření naší esence zde na Zemi.
Tím, jak kultivujeme zahradu našeho života
přispíváme k pěstování zahrady, která se nazývá Rajská.

Když se vyrovnáme s úrovní moudrosti,
začneme vyzařovat krystalickou esenci. 
Jakmile jsme spojeni s přírodou,
realizujeme primární životní sílu. 

Letní Světelná aktivace otevírá uvědomění, 
že když jsme ponořeni do přírody, 
jsme jako v nebi. 
Rajská zahrada je v nás.

Blahoslaven jest ten, kdo pochopil,
dokonalost tohoto světa 
a kouzla přírody, 
protože jedině ten ukotvil Nebe na Zemi.22/7/2018
Plátno na rámu
akryl pébeo 
40x40
výměna energie
11.111.- Kč
444.- €
PRODÁNO

15.6.18

Zlato-diamantovo-krystalické Světlo & Božská Mateřská Esence

V lůně Božské Mateřské Esence vzniká život každé částice.

V okamžiku, kdy se spojujeme se svým srdcem
vstupujeme do nejposvátnějšího a nejsvatějšího oltáře - toho,
co je JÁ zde.

Pravda není žádný vnější stav, pouze ten,
který vychází z našeho vnitřního zdroje. 

Zlato-diamantovo-krystalické spirály
nás spojují s podstatou Sofie - Velkou Božskou Matkou, 
která nám připomíná, že abychom mohli milovat,
musíme vidět ve všem jen Lásku.

Jakmile to dokážeme, jsme spojeni se Zdrojem,
Stvořitelem veškerého života -
Jiskrou stvoření. 

Božská Matka je symbolem tvoření života. 
Bílý plamen Matky je symbolem Vzestupu. 

JÁ JSEM PODSTATA BOŽSKÉ MATKY, 
KTERÁ SE POHYBUJE SKRZE MĚ. 
SVĚTLO MATKY ŽIJE VE MĚ.
JÁ JSEM BOŽSKÝ ALCHYMISTA

STEJNĚ JAKO KAŽDÝ Z VÁS. 

plátno na rámu 40 x 70
cena 11.111- Kč
PRODÁNO

5.5.18

Vážka je symbolem kouzelného světa.

S probuzením přírody jsem v sobě probudila další novou tvořivost. 
Každý den se cítím velmi inspirovaná
vytvářet něco nového a to mě vzrušuje. 

Broušené korálky využívat do obrazů,
 je mé milované ruční umění, které se podobá tak trochu šperkům.

Miluji sedět u vody a pozorovat motýly a třpytivou krásu vážek.
Také ony prochází metamorfózou,
než vzlétnou. 

Vnímám stále hlubší spojení s přírodou
a s vyššími vibracemi. 

Můj současný stav bytí mi připadá jako kouzelná pohádka.

Jsem tak nadšená, protože 
mám před sebou spoustu nové práce!
Plátno na rámu 21 x 15
Akryl, broušené kamínky, flitry
Cena 1.999.-  Kč
OSOBNÍ OBRAZ

29.4.18

Božský Ženský Princip

Na cestě Vzestupu přijímáme posvátný Ženský Princip. 
Tento princip spočívá
v hluboké cestě do našeho nitra, těla. 

Posvátná Ženskost je nekonečná síla Vesmíru. 
Je obsažena ve veškerém Stvoření. 
Tento Princip je Láska celého života. 

Vyzýváme naši Božskou mužskou část,
aby procházela skrze ženskou část 
a spoluvytvářela na úrovni rovnosti. 

Když se probouzíme, 
přijímáme citovou stránku našeho života. 
Probouzíme se k naší pravé přirozenosti
a na cestě Vzestupu musíme zvládnout,
jak přivést rovnováhu a všechny Božské archetypy
do našeho fyzického těla.

Tak se spojujeme s oběma polaritami
a žijeme ve všech oblastech života
v dokonalé rovnováze.

plátno na rámu 50 x 50
acryl pébéo
11.111- Kč

1.3.18

Motýl

Jsme vyzýváni k výběru vyšších forem tvořivosti, 
protože vždy vychází z Lásky. 
A je to Láska, která vytváří bez podmínek. 
Duše se chce rozšiřovat do vyššího stavu
ve smyslu suverénního výrazu esence. 
Když jdeme po své pravdivé cestě,
aktivujeme tvořivost,
vytváření krásy 
a vibračního umění. 
Moje duše touží po vytváření nových věcí 
a nových inspirativních myšlenek. 
Motýl symbolizuje Znovuzrození a Přeměnu. 
Duše motýla je svobodná, kreativní a plná radosti, 
stejně jako má duše, miluje svobodu, umění, radost, pohyb a volnost.
Tančit životem bez strachu 
s naprostou důvěrou k Bytí.


Plátno na rámu, 30 x 30, Acryl, broušené kamínky Preciosa, Cena 5.555-
PRODÁNO

25.2.18

Spojení srdce

Ztělesnění inteligence vyššího duchovního těla vyžaduje  snížení hustoty fyzického těla a zvýšení inteligence Světelného těla. 

NASLOUCHÁM SVÉMU SRDCI A SVÉMU TĚLU
V JEDNOTĚ LIDSKÉ ROZMANITOSTIPRODÁNO
PLÁTNO NA RÁMU 50X50
PÉBEO ACRYL, GLITRY EFEKT
CENA 7.777.- kČ

15.2.18

Posvátná Ženská praesence

Posvátná Božská praesence odvážného Ženství stoupá v každém - v mužích i ženách.
Tento hlas byl po celá tisíciletí umlčen s vinou a hanbou.
Tato síla nyní není ochotna nechat se zadržovat, protože se začíná vznášet na trůnu 
vnitřního vládnutí království, které je spravedlivé jen tím, že JE. 
Posvátná Ženská síla odráží nejposvátnější pravdu v celém svém Tvoření.
Stává se živým dechem Ducha Svatého - světem posvátného kalicha Jednoty. 


plátno na rámu 60x60
pébéo akryl, glitry, broušené kamínky preciosa
Cena 13.333.- Kč
PRODÁNO

1.2.18

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Aktuální informace v obrazových kódech – symbolech. Království Nebeské. Vědomí Krista. Mužské Božství. Podoba Páva symbolizuje Krista, Nanebevzetí, Ráj. Koruna je symbolem Osvícení, korunní čakry, stavu Vědomí. Zlato a drahé kameny na královských korunách umocňovaly vibrace. 11 vážek ( Mistrovské číslo) Vážka je symbolem štěstí, radosti, odvahy a síly, znovuzrození, přerodu, dosažení snů. Pro muže a ženy je symbolem změny a moudrosti.  Plátno na rámu 50 x 70 Akryl Pébéo, do-kresba Faber Castell, glitrové efekty a jejich fixace, broušené kamínky 
 Cena 15.555.- 

26.1.18

Avatarská duše ve stavu Celistvosti

Dosažení VNITŘNÍ rovnováhy Božské Mužské a Božské Ženské Unie.
Posvátná sexualita dvojplamene - tvůrčí vyjádření - kreativní síla - Mistrovská životní síla.
Posvátný svazek alchymistického manželství.
Plátno na rámu 50x50
Akryl Pébéo
Cena 7.777.- Kč
PRODÁNO