15.6.18

Zlato-diamantovo-krystalické Světlo & Božská Mateřská Esence

V lůně Božské Mateřské Esence vzniká život každé částice.

V okamžiku, kdy se spojujeme se svým srdcem
vstupujeme do nejposvátnějšího a nejsvatějšího oltáře - toho,
co je JÁ zde.

Pravda není žádný vnější stav, pouze ten,
který vychází z našeho vnitřního zdroje. 

Zlato-diamantovo-krystalické spirály
nás spojují s podstatou Sofie - Velkou Božskou Matkou, 
která nám připomíná, že abychom mohli milovat,
musíme vidět ve všem jen Lásku.

Jakmile to dokážeme, jsme spojeni se Zdrojem,
Stvořitelem veškerého života -
Jiskrou stvoření. 

Božská Matka je symbolem tvoření života. 
Bílý plamen Matky je symbolem Vzestupu. 

JÁ JSEM PODSTATA BOŽSKÉ MATKY, 
KTERÁ SE POHYBUJE SKRZE MĚ. 
SVĚTLO MATKY ŽIJE VE MĚ.
JÁ JSEM BOŽSKÝ ALCHYMISTA

STEJNĚ JAKO KAŽDÝ Z VÁS. 
obraz je na prodej
plátno na rámu 40 x 70
cena 11.111- Kč

5.5.18

Vážka je symbolem kouzelného světa.

S probuzením přírody jsem v sobě probudila další novou tvořivost. 
Každý den se cítím velmi inspirovaná
vytvářet něco nového a to mě vzrušuje. 

Broušené korálky využívat do obrazů,
 je mé milované ruční umění, které se podobá tak trochu šperkům.

Miluji sedět u vody a pozorovat motýly a třpytivou krásu vážek.
Také ony prochází metamorfózou,
než vzlétnou. 

Vnímám stále hlubší spojení s přírodou
a s vyššími vibracemi. 

Můj současný stav bytí mi připadá jako kouzelná pohádka.

Jsem tak nadšená, protože 
mám před sebou spoustu nové práce!
Plátno na rámu 21 x 15
Akryl, broušené kamínky, flitry
Cena 1.999.-  Kč


29.4.18

Božský Ženský Princip

Na cestě Vzestupu přijímáme posvátný Ženský Princip. 
Tento princip spočívá
v hluboké cestě do našeho nitra, těla. 

Posvátná Ženskost je nekonečná síla Vesmíru. 
Je obsažena ve veškerém Stvoření. 
Tento Princip je Láska celého života. 

Vyzýváme naši Božskou mužskou část,
aby procházela skrze ženskou část 
a spoluvytvářela na úrovni rovnosti. 

Když se probouzíme, 
přijímáme citovou stránku našeho života. 
Probouzíme se k naší pravé přirozenosti
a na cestě Vzestupu musíme zvládnout,
jak přivést rovnováhu a všechny Božské archetypy
do našeho fyzického těla.

Tak se spojujeme s oběma polaritami
a žijeme ve všech oblastech života
v dokonalé rovnováze.

plátno na rámu 50 x 50
acryl pébéo
11.111- Kč

1.3.18

Motýl

Jsme vyzýváni k výběru vyšších forem tvořivosti, 
protože vždy vychází z Lásky. 
A je to Láska, která vytváří bez podmínek. 
Duše se chce rozšiřovat do vyššího stavu
ve smyslu suverénního výrazu esence. 
Když jdeme po své pravdivé cestě,
aktivujeme tvořivost,
vytváření krásy 
a vibračního umění. 
Moje duše touží po vytváření nových věcí 
a nových inspirativních myšlenek. 
Motýl symbolizuje Znovuzrození a Přeměnu. 
Duše motýla je svobodná, kreativní a plná radosti, 
stejně jako má duše, miluje svobodu, umění, radost, pohyb a volnost.
Tančit životem bez strachu 
s naprostou důvěrou k Bytí.


Plátno na rámu, 30 x 30, Acryl, broušené kamínky Preciosa, Cena 5.555-


25.2.18

Spojení srdce

Ztělesnění inteligence vyššího duchovního těla vyžaduje  snížení hustoty fyzického těla a zvýšení inteligence Světelného těla. 

NASLOUCHÁM SVÉMU SRDCI A SVÉMU TĚLU
V JEDNOTĚ LIDSKÉ ROZMANITOSTIPLÁTNO NA RÁMU 50X50
PÉBEO ACRYL, GLITRY EFEKT
CENA 7.777.- kČ

15.2.18

Posvátná Ženská praesence

Posvátná Božská praesence odvážného Ženství stoupá v každém - v mužích i ženách.
Tento hlas byl po celá tisíciletí umlčen s vinou a hanbou.
Tato síla nyní není ochotna nechat se zadržovat, protože se začíná vznášet na trůnu 
vnitřního vládnutí království, které je spravedlivé jen tím, že JE. 
Posvátná Ženská síla odráží nejposvátnější pravdu v celém svém Tvoření.
Stává se živým dechem Ducha Svatého - světem posvátného kalicha Jednoty. 


plátno na rámu 60x60
pébéo akryl, glitry, broušené kamínky preciosa
Cena 13.333.- Kč
PRODÁNO

1.2.18

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Aktuální informace v obrazových kódech – symbolech. Království Nebeské. Vědomí Krista. Mužské Božství. Podoba Páva symbolizuje Krista, Nanebevzetí, Ráj. Koruna je symbolem Osvícení, korunní čakry, stavu Vědomí. Zlato a drahé kameny na královských korunách umocňovaly vibrace. 11 vážek ( Mistrovské číslo) Vážka je symbolem štěstí, radosti, odvahy a síly, znovuzrození, přerodu, dosažení snů. Pro muže a ženy je symbolem změny a moudrosti.  Plátno na rámu 50 x 70 Akryl Pébéo, do-kresba Faber Castell, glitrové efekty a jejich fixace, broušené kamínky 
 Cena 15.555.- 

26.1.18

Avatarská duše ve stavu Celistvosti

Dosažení VNITŘNÍ rovnováhy Božské Mužské a Božské Ženské Unie.
Posvátná sexualita dvojplamene - tvůrčí vyjádření - kreativní síla - Mistrovská životní síla.
Posvátný svazek alchymistického manželství.
Plátno na rámu 50x50
Akryl Pébéo
Cena 7.777.- Kč
PRODÁNO

22.1.18

Brána do Ráje

Obraz je aktuálním aktivačním kódem. Symbolizuje metamorfózu lidské rasy. Znovuzrození člověka v Rajské Zahradě. Vzkříšení lidského Božství. Změnu člověka na Božského člověka - bytost, která se opět stává součástí galaktického společenství. Znovunabytí psychických schopností. Symbol změny z carbonea na krystalickou buněčnou formu pomocí aktivace jednoho z mnoha portálů - Brány Jarní Rovnodennosti. Evoluční spirála mění planetu na tyrkysovou. Milovaná Gaia se vrací Domů, nesena v náruči Lásky Světelného kmene. Obraz vyzařuje harmonizující energii.
70x50
akryl Pébéo, metalické odstíny, broušené kamínky, reliéfní hmota
Obraz je na prodej: 15.555.- Kč

10.1.18

Andělská Bohyně

Bohyně je prvek Tvoření. 
Léčivá síla. 
Rozpínací prvek. Úroveň Zdroje. 
Povaha mužského Krista i ženského Krista. 
V současné společnosti je tento prvek potlačen. Projevuje se v každém z nás, ať jste muž nebo žena. 
Prvek, který z nás dělá člověka moudrého. Příklad životního Mistrovství. 
Znamená také Ducha Svatého. Život je vyživován a vyvíjí se. Bohyně je Evoluční aspekt. 
Semeno Božství mužského i ženského, každého člověka. Prvek, po kterém jsme dlouho toužili. Plátno na rámu 80x50
akryl pébéo
skleněné broušené kamínky Preciosa
Cena 15.555.- Kč


24.10.17

Krystalická Rajská Zahrada v rozkvětu a Božské moudrosti

Vysoké Světlo křtí čisté úrovně zrodu pozemské Rajské Zahrady. 

Dlouho jsme čekali, než naše DNA opět zarezonuje s vysokým Vědomím Nové Země. 

Hvězdná Semena byla vysazena tam, kde roste nejvíce plevele, aby narušila svými úponky všechny deformace a s oddaností a hlubokou trpělivostí čistila půdu pro znovuzrození Lásky, hluboko zapustila kořeny plodnosti a hojnosti jako rodného galaktického práva. 

Zlaté Světlo v našich srdcích vytváří zrod unie Osvícených partnerství v krystalické Rajské Zahradě v dokonalém Božském načasování. Svazek sjednoceného partnerství je nesobeckou službou, podporuje planetární službu a prostřednictvím osobních hodnot a autenticity vytváří rezonanci se svobodnou vůlí, vlastním přínosem, na základě pokory a zkušeností, kdy dokonalost sebe sama dává vzniknout vyšší dokonalosti bez potřeby ega. Plátno na rámu 50 x 50
Akryl Pébéo
Cena 13.333.-Kč
PRODÁNO

17.7.17

GLORIA MAGENTA - KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ, A HEAVEN KINGDOM

Obraz věnuji všem ženám, které přinesly ve svých srdcích na Zemi Lásku, Světlo a Jednotu, jejich Ženskému Božství a moudrosti Královen.

I give this paint to all the Women who have brought the Love, the Light and the Union to the planet in their hearts....their Feminine Divinity and all the wisdom. This paint is for sale.


Plátno na rámu 50x80
Akryl Pébéo, Faber Castell, plátkové zlato Pébéo, glitrové efekty, broušené kamínky Preciosa
Cena:  21.111 Kč

6.7.17

Vědomí Krista, rovnováha Ženského Božství a Mužského BožstvíPlátno na rámu 40x30 
Akryl + broušené skleněné kamínky
Výměna energie 7.777.- KčPlátno na rámu 40x30 
Akryl + broušené skleněné kamínky
Výměna energie 7.777.- Kč

20.6.17

Slunovrat - křest partnerské Lásky

Slunovrat - Znovuzrození, energie umocňující Lásku, žehná Kosmickým zásnubám, Ženě Bohyni a Muži Bohu na cestě Domů, na cestě Božské Lásky, hojnosti a bezpodmínečného dávání a přijímání. Třpyt magenty a zlato stříbrných paprsků osvěcuje posvátný svazek a žehná čisté Lásce. Nechť vzplane milostný oheň krystalické Lásky v srdcích a hoří na této planetě navždy. 
Plátno na rámu 40x40
akryl
OSOBNÍ OBRAZ

27.5.17

Brána Vzestupu

Ryzí milující srdce vstupující do Království čisté Lásky a pozemské životní magie. Milující společenství pozemské rodiny v Jednotě bytí.plátno na rámu 30x50
acryl + broušené kamínky, glitry
Obraz je kódován čistými energiemi Světla & Lásky.
Obraz je na prodej: 7.777.- Kč
PRODÁNO

14.5.17

Andělská křídla na zlatém podkladu

V posvátnosti duše nese každý z nás archetypální pravzor Anděla. Navracíme svobodu, Jednotu, Světlo a Lásku do tohoto světa. Sjednocení našeho Já. Dvě křídla jako jin a jang, levá a pravá, dvě spřízněné duše zakotvené ve své Celistvosti vytváří Království Pozemské. plátno na rámu 50x50
akryl + broušené kamínky
cena 9.999.- Kč
PRODÁNO

3.4.17

Obraz - Královna Srdce
Plátno na rámu 30x40
Akryl, broušené kamínky
Výměna energie: 11.111.- Kč

30.3.17

Vaše Kreativita

Děkuji za setkání na kurzu, během kterého vznikl tento krásný obraz. Autor: Mudr. Adriana Albertová