13.4.19

MILENCI - PLNĚ VYVÁŽENÁ POLARITA

Tanec mužské a ženské energie.
Hojnost spoluvytváření.
Plně vyvážená polarita.
Aktivace Hieros Gamos.


Jsi má sladkost.
Jsi má kvetoucí koruna.
Toužím po tobě v Zahradě Milosti.

Přináším ti Lásku.
Jsme uvnitř spojeni.
Ctíme oddanost k životu.

Jsi Požehnání.
Jsi Ochrana.
Jsi Božský.
Jsi Božská.
Jsi můj Milovaný.
Jsi má Milovaná.
Jsi můj Anděl.
Jsi mé tělo.
Jsi Světlo mé radosti.
Nikdy mě nemůžeš zranit.
Jsi moje všechno.

Toužím po tobě v Zahradě Milosti.Akryl, plátkové zlato Pábéo.
plátno 80 x 60
Výměna energie 22.222.- Kč

25.3.19

Během těchto dnů, po dokončení jedné z částí mise, se cítím opět vedena pokračovat ve vytváření symbolů Vzestupu v obrazech s touhou soustředit se, stále více posilovat a zdokonalovat můj talent, poznávat sebe skrze umění a tak naplňovat jeden z mých snů, kterému se mohu věnovat naplno a mnohem více posvátné ženskosti. Děkuji, že jste na mých stránkách.


23.1.19

Setkání s galaktickými Bytostmi Světla

Jako členové Rodiny Světla 
a Galaktické Rady
děkujeme
za jednotnost 
 Vzestoupené skupiny,
za rezonanci, integraci polarity
pro nejvyšší dobro všech 
zúčastněných. 
Moudrost v srdci 
nás spojuje
a cítíme Vděčnost 
a Oslavnou Gratulaci
v těchto časech Božského Osvícení. 


plátno na rámu 40x40
akryl
Cena 13.000.- Kč

11.1.19

Shekinah


Nechť udělám ze svého těla Svatyni,
Boží přítomnost na Zemi. 

Nechť jsem
ve svém diamantovém Srdci,
v křišťálovém chrámu.

Nechť probudím v sobě soucit nejvyšší a nejčistší,
aby Ženská strana Boha byla viditelná
a slyšitelná a zrozena byla nová budoucnost,
v níž září Boží Sláva pro všechny.


9.1.19

Strom Života

Zahrada Eden se také nazývá Božský Ráj. 

Návrat k plné rovnováze Mužských a Ženských energií nebyl doposud možný. 
Příběh Izraelského Boha Jahve o Evě a Adamovi byl v hebrejské bibli zmanipulován i přesto že Jahve znamená v hebrejštině Svatý nebo Blahoslavený Bůh. 

Prvotní prapůvodní člověk byl umístěn do 
Božské Zahrady, 
aby chránil Strom ŽIVOTA. 

My se opět vracíme do tohoto posvátného prostoru, 
kde, jak hovoří kniha Genesis, zažíváme návrat k Božské plodnosti
 a znovu napojení na přírodu, na stromy, vodu na své Božské Já. 

V tomto posvátném chrámu si uvědomujeme
 svoji nevinnost, radost, moudrost a hojnost
 spojení mužské a ženské energie.

 Znovu zažehnutí plamene mezi Mužem a Ženou uvnitř nás, 
kde se proplétají, syntetizují a milují tyto síly jako dvě energie, tak se probouzí životní síla kundalini
která tvoří v našem životě všechno. 

Plátno na rámu
akryl 50x60
PRODÁNO

30.12.18

Diamantové Srdce & Fialový plamen.

Diamantové srdce navrací do našich srdcí kosmickou Božskou frekvenci a mateřskou frekvenci.

Fialový paprsek je proud ultrafialové vlny Světla. Tato frekvence je přenášena do Kolektivního Vědomí prostřednictvím koruny - 7. čakry, třetího oka, 4. čakry, fyzického mozku a osobních vibrací odrážejících myšlenky. Toto Světelné spektrum mění falešné archetypy a mění na mysl Krista a Slunečního Krále.

Zlatý paprsek je projev řádu Seraphim - rehabilituje nižší osobní i kolektivní linie. Pomáhá léčit astrální úrovně. Zlatý paprsek umožňuje přístup k duchovnímu růstu a aktivaci vnitřního Slunečního Chrámu, zvednout vnitřní Zdroj z popela bolesti, spojit se Sluncem, přestavět kódy DNA a pozvedat do vyšších frekvencí přes očistu buněk a aury. 


Plátno na rámu 40x40
akryl
Cena 13.000.- 


19.12.18

Magická Alchymie

Magická Alchymie.

Zlatý paprsek.
Stříbrný paprsek,
v purpurové záři,

kde se
 snoubí posvátné spojení
 Slunce a Země 
Boha a Bohyně....

 .... dva Milenci 
Svatou Přítomností
v matici Stvoření,
  jsou Jedním ve
 službě Duchu Svatému,
spoluvytváření v kosmickém tanci,
v matici Universálního času.

Milovaný Bůh.
Milovaná Bohyně.


DAR

4.10.18

Vážka - symbol hojnosti

Probudila jsem v sobě další novou tvořivost. 
Každý den se cítím velmi inspirovaná
vytvářet něco nového a to mě vzrušuje. 

Broušené korálky využívat do obrazů,
 je mé milované ruční umění, které se podobá tak trochu šperkům.

Miluji sedět u vody a pozorovat motýly a třpytivou krásu vážek.
Také ony prochází metamorfózou,
než vzlétnou. 

Vnímám stále hlubší spojení s přírodou
a s vyššími vibracemi.  

Jsem tak nadšená, protože 
mám před sebou spoustu nové práce!


Obraz je malován akrylovými francouzskými barvami
 na plátno na rámu o velikosti 20 x 20 cm
a zdoben jako šperk.

DAR

3.10.18

Skarabeus Posvátný Brouk - Symbol obnovy a vzniku.

Miluji vytvářet krásu pro druhé.
Miluji přírodu a její vyjádření v nekonečné nádheře mnoha forem. 
Nechť moje duše zachycuje stále krásu Stvoření 
S Láskou, Moudrostí a Silou!
Plátno na rámu rozměr 20 x 20
Akryl pebéo + broušené skleněné kamínky 
DAR

10.9.18

Zlato-bílá Andělská esence

Úroveň Andělů k nám přichází, abychom ji ztělesnili ve svém životě. 
Měla jsem vizi vytvářet speciální obrazy Světelných bytostí s křídly....
.... a tak tato esence vstoupila do mého bytí, 
abych pokračovala s uměleckými pracemi, které obsahují tuto vysokou vibraci. 

Andělská esence obsahuje jádro Stvoření a také tato esence je obsažena 
v naší primární povaze, protože jsme součástí Zdroje. 

Všechny obrazy ke mně přichází
prostřednictvím Ducha a všechny 
mají unikátní energetický podpis. 

Kdykoliv je vytvářím, jsou 
pomazány Duchem. 

Tento Anděl ztělesňuje zlato-bílé Světlo Vzestupného plamene.
Na obrazu jsou dvě spirály symbolizující podstatu nekonečna,
střed Anděla je tvořen "zlato-diamanatovým" srdcem, které je jádrem Božské přirozenosti.
Dva motýli symbolizují dvojplamen a svobodnou duši. 
Zlato-bílá esence je určena k ukotvení Andělské esence v životě
a hojnosti, která každému právem náleží. 

Kéž vám můj obraz přinese Božskou krásu 
a vibrace Lásky do vašich životů. 
Obraz je malován na plátno o velikosti 40x60 cm
 akrylovými barvami a zdoben broušenými kamínky a efekty flitrů, 
můžete jej zakoupit. 
Každý obraz je originál. 

PRODÁNO

20.8.18

Krystalická Esence Elohim

Pravé a skutečné jádro naší Bytosti 
bylo a je vždy stejné - Božská čistota v nevině.
Takové poselství potřebujeme přinést 
do fyzického těla,
abychom dosáhli více ženské fáze Přechodu. 
Hledáme čistou Lásku k našemu Já, 
abychom mohli porodit pravé 
ztělesnění naší duše a
a proto udržujeme svůj posvátný prostor 
andělsky čistý, 
aby mohly nové Vzestupné energie vstoupit, abychom 
 mohli přijímat Božské dary Ducha Svatého. Plátno na rámu 80x60
akryl + broušené skleněné kamínky preciosa

PRODÁNO

22.7.18

Vzkříšení posvátné krystalické zahrady

Ženský princip vrací vyšší Nebeskou Moudrost do našich těl, 
hluboko do vyjádření naší esence zde na Zemi.
Tím, jak kultivujeme zahradu našeho života
přispíváme k pěstování zahrady, která se nazývá Rajská.

Když se vyrovnáme s úrovní moudrosti,
začneme vyzařovat krystalickou esenci. 
Jakmile jsme spojeni s přírodou,
realizujeme primární životní sílu. 

Letní Světelná aktivace otevírá uvědomění, 
že když jsme ponořeni do přírody, 
jsme jako v nebi. 
Rajská zahrada je v nás.

Blahoslaven jest ten, kdo pochopil,
dokonalost tohoto světa 
a kouzla přírody, 
protože jedině ten ukotvil Nebe na Zemi.Plátno na rámu
akryl pébeo 
40x40

PRODÁNO

15.6.18

Zlato-diamantovo-krystalické Světlo & Božská Mateřská Esence

V lůně Božské Mateřské Esence vzniká život každé částice.

V okamžiku, kdy se spojujeme se svým srdcem
vstupujeme do nejposvátnějšího a nejsvatějšího oltáře - toho,
co je JÁ zde.

Pravda není žádný vnější stav, pouze ten,
který vychází z našeho vnitřního zdroje. 

Zlato-diamantovo-krystalické spirály
nás spojují s podstatou Sofie - Velkou Božskou Matkou, 
která nám připomíná, že abychom mohli milovat,
musíme vidět ve všem jen Lásku.

Jakmile to dokážeme, jsme spojeni se Zdrojem,
Stvořitelem veškerého života -
Jiskrou stvoření. 

Božská Matka je symbolem tvoření života. 
Bílý plamen Matky je symbolem Vzestupu. 

JÁ JSEM PODSTATA BOŽSKÉ MATKY, 
KTERÁ SE POHYBUJE SKRZE MĚ. 
SVĚTLO MATKY ŽIJE VE MĚ.
JÁ JSEM BOŽSKÝ ALCHYMISTA

STEJNĚ JAKO KAŽDÝ Z VÁS. 

Plátno na rámu 40 x 70

PRODÁNO