12.6.19

Mořská panna - symbol bohatství, svobody a hojnosti.Plátno 50 x 70
akrylové barvy pébéo
české skleněné broušené kamínky
cena 13.333.- Kč

25.5.19

HAD - SYMBOL ZNOVUZROZENÍ A OBNOVY, NOVÁ ETAPAPRODÁNO

plátno rám 70x50 cm
akryl pébéo
české broušené skleněné kamínky
cena 16.666.- Kč

12.5.19

VSTUP DO POSVÁTNÉHO ŽENSTVÍ

Na naší cestě Vzestupu přijímáme Božský Ženský Princip.
Když se do tohoto Vědomí plně zapojíme umožňujeme,
aby se všichni zbavili ovládání,
dokud tam není nic jiného než pocit čisté Lásky.

Božský Ženský princip musí sestoupit hluboko 
do našeho těla, posvátného chrámu Duše, 
a musíme ho cítit.
Tak se stáváme rozšířením Ducha Svatého. 

Princip Posvátné Bohyně je Láska veškerého života ve Stvoření. 
Oslava skrze divokou a nezkrotnou povahu naší Bytosti. 

Když přijmeme Božský Ženský Princip,
vyzýváme Božský Mužský Princip,
aby skrze něj prošel,
vytvářel rovnováhu 
a Božskou rovnost.

A tak spolu jako polarizační protiklady  
zapálí plamen svobody. 
Je to posvátná Ženská síla, která zve Božského Muže,
aby vstoupil do lůna a přijal ticho, prázdnotu věčnosti.

Jednou stranou koruny protéká stříbro ( Ženský Princip, Měsíc),
druhou stranou koruny protéká zlato ( Mužský Princip, Slunce)
jako dokonalá rovnováha 
Bohyně Stvořitelky a Boha Stvořitele 
na trůnu Života.

Silná Božská Ženská esence je stvořením čistého potěšení.
Červená symbolizuje krev, vitalitu, první čakru a životní sílu.PRODÁNO


29.4.19

Božský Ženský princip

Na cestě Vzestupu přijímáme posvátný Ženský Princip. 
Tento princip spočívá
v hluboké cestě do našeho nitra, těla. 

Posvátná Ženskost je nekonečná síla Vesmíru. 
Je obsažena ve veškerém Stvoření. 
Tento Princip je Láska celého života. 

Vyzýváme naši Božskou mužskou část,
aby procházela skrze ženskou část 
a spoluvytvářela na úrovni rovnosti. 

Když se probouzíme, 
přijímáme citovou stránku našeho života. 
Probouzíme se k naší pravé přirozenosti
a na cestě Vzestupu musíme zvládnout,
jak přivést rovnováhu a všechny Božské archetypy
do našeho fyzického těla.

Tak se spojujeme s oběma polaritami
a žijeme ve všech oblastech života
v dokonalé rovnováze.
plátno na rámu 50 x 50
acryl pébéo
13.000.- Kč
PRODÁNO

Zrozen v tichu. Král.


Plátno na rámu 40x30 
Akryl, broušené skleněné kamínky

výměna energie
OSOBNÍ OBRAZ

28.4.19

Vážka - osobní obraz

OHLASY

Lásko,
 jen ty můžeš vytvořit něco tak nádherného!
Vážka je skvostná, už ji obcházím téměř hodinu a pozoruji z různých úhlů.
Děkuji, z celého srdce děkuji, je to přenádherné.
Leničko, ještě jednou moc děkuji za to nádherné dílo, užívej si přírodu a život.

 MUDr. Eva S. Brno

13.4.19

MILENCI - PLNĚ VYVÁŽENÁ POLARITA

Tanec mužské a ženské energie.
Hojnost spoluvytváření.
Plně vyvážená polarita.
Aktivace Hieros Gamos.


Jsi má sladkost.
Jsi má kvetoucí koruna.
Toužím po tobě v Zahradě Milosti.

Přináším ti Lásku.
Jsme uvnitř spojeni.
Ctíme oddanost k životu.

Jsi Požehnání.
Jsi Ochrana.
Jsi Božský.
Jsi Božská.
Jsi můj Milovaný.
Jsi má Milovaná.
Jsi můj Anděl.
Jsi mé tělo.
Jsi Světlo mé radosti.
Nikdy mě nemůžeš zranit.
Jsi moje všechno.

Toužím po tobě v Zahradě Milosti.

PRODÁNO

Akryl, plátkové zlato Pébéo.
plátno 80 x 60
Výměna energie 22.222.- Kč

*************************************************************************

Jsem hluboce potěšena a poctěna, že mohu být ve službě tímto způsobem.
Opravdovým umělcem je ten, kdo žije umění svého života.

Ještě jednou DĚKUJI Milá Kateřino!

Kateřina H. Brno

25.3.19

Během těchto dnů, po dokončení jedné z částí mise, se cítím opět vedena pokračovat ve vytváření symbolů Vzestupu v obrazech s touhou soustředit se, stále více posilovat a zdokonalovat můj talent, poznávat sebe skrze umění a tak naplňovat jeden z mých snů, kterému se mohu věnovat naplno a mnohem více posvátné ženskosti. Děkuji, že jste na mých stránkách.


23.1.19

Setkání s galaktickými Bytostmi Světla

Jako členové Rodiny Světla 
a Galaktické Rady
děkujeme
za jednotnost 
 Vzestoupené skupiny,
za rezonanci, integraci polarity
pro nejvyšší dobro všech 
zúčastněných. 
Moudrost v srdci 
nás spojuje
a cítíme Vděčnost 
a Oslavnou Gratulaci
v těchto časech Božského Osvícení. 


plátno na rámu 40x40
akryl
Cena 13.000.- Kč

11.1.19

Shekinah


Nechť udělám ze svého těla Svatyni,
Boží přítomnost na Zemi. 

Nechť jsem
ve svém diamantovém Srdci,
v křišťálovém chrámu.

Nechť probudím v sobě soucit nejvyšší a nejčistší,
aby Ženská strana Boha byla viditelná
a slyšitelná a zrozena byla nová budoucnost,
v níž září Boží Sláva pro všechny.


9.1.19

Strom Života

Zahrada Eden se také nazývá Božský Ráj. 

Návrat k plné rovnováze Mužských a Ženských energií nebyl doposud možný. 
Příběh Izraelského Boha Jahve o Evě a Adamovi byl v hebrejské bibli zmanipulován i přesto že Jahve znamená v hebrejštině Svatý nebo Blahoslavený Bůh. 

Prvotní prapůvodní člověk byl umístěn do 
Božské Zahrady, 
aby chránil Strom ŽIVOTA. 

My se opět vracíme do tohoto posvátného prostoru, 
kde, jak hovoří kniha Genesis, zažíváme návrat k Božské plodnosti
 a znovu napojení na přírodu, na stromy, vodu na své Božské Já. 

V tomto posvátném chrámu si uvědomujeme
 svoji nevinnost, radost, moudrost a hojnost
 spojení mužské a ženské energie.

 Znovu zažehnutí plamene mezi Mužem a Ženou uvnitř nás, 
kde se proplétají, syntetizují a milují tyto síly jako dvě energie, tak se probouzí životní síla kundalini
která tvoří v našem životě všechno. 

Plátno na rámu
akryl 50x60
PRODÁNO

30.12.18

Diamantové Srdce & Fialový plamen.

Diamantové srdce navrací do našich srdcí kosmickou Božskou frekvenci a mateřskou frekvenci.

Fialový paprsek je proud ultrafialové vlny Světla. Tato frekvence je přenášena do Kolektivního Vědomí prostřednictvím koruny - 7. čakry, třetího oka, 4. čakry, fyzického mozku a osobních vibrací odrážejících myšlenky. Toto Světelné spektrum mění falešné archetypy a mění na mysl Krista a Slunečního Krále.

Zlatý paprsek je projev řádu Seraphim - rehabilituje nižší osobní i kolektivní linie. Pomáhá léčit astrální úrovně. Zlatý paprsek umožňuje přístup k duchovnímu růstu a aktivaci vnitřního Slunečního Chrámu, zvednout vnitřní Zdroj z popela bolesti, spojit se Sluncem, přestavět kódy DNA a pozvedat do vyšších frekvencí přes očistu buněk a aury. 


Plátno na rámu 40x40
akryl
DAR


19.12.18

Magická Alchymie

Magická Alchymie.

Zlatý paprsek.
Stříbrný paprsek,
v purpurové záři,

kde se
 snoubí posvátné spojení
 Slunce a Země 
Boha a Bohyně....

 .... dva Milenci 
Svatou Přítomností
v matici Stvoření,
  jsou Jedním ve
 službě Duchu Svatému,
spoluvytváření v kosmickém tanci,
v matici Universálního času.

Milovaný Bůh.
Milovaná Bohyně.


DAR